Pożyczka gotówkowa online
FREEZL - warunki otrzymania chwilówki i godziny pracy


FREEZL to internetowa szybka pożyczka bez BIK.

Podstawowe parametry pożyczki:
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki: 5.000 zł
Maksymalny okres pierwszej pożyczki: 35 dni
RRSO reprezentatywnego przykładu pożyczki: 1297%

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać chwilówkę
Wymagany wiek klienta: od 18 lat
Wymagane jest posiadanie konta bankowego, telefonu komórkowego i dowodu osobistego.
Pożyczkobiorca powinien odpowiednią zdolność kredytową (firma ocenia to indywidualnie).
Firna nie sprawdza historii klienta w BIK.
Pożyczkodawca może sprawdzać dane klienta w KRD i podobnych bazach.

Godziny pracy i wypłaty pożyczek na konta bankowe klientów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00
Sobota - Niedziela: 9:00 - 17:00

FREEZL to pożyczkodawca oferujący wysoką kwotę pożyczki aż do 5.000 zł. Pierwsza chwilówka jest dostępna na okres 35 dni, a kolejne nawet do 65 dni. Firma deklaruje, że nie sprawdza historii klienta w BIK, co dla części klientów jest istotną informacją zwiększającą szansę otrzymania kredytu.


Złóż wniosek o chwilówkę online


Chcesz poznać więcej ofert firm pożyczkowych?
=> sprawdź porównanie najlepszych chwilówek online

Ważne informacje o chwilówkach
1/ Każda pożyczka, także ta zaciągana szybko i przez internet, jest prawnie wiążącym zobowiązaniem finansowym, które musi byc spłacone zgodznie z umową wraz z wszelkimi kosztami.
2/ Należy przestrzegać zasad odpowiedzialnego pożyczania, czyli pamiętać o tym, żeby brać tylko takie kwoty pożyczek, które mogą być przez nas spłącone w terminie. Nadmierne zadłużenie się może spowodować, że wpadniemy w spiralę długów i narastających odsetek i kosztów związanych z opóźnioną spłatą. Z takiej spirali trudno wyjść, dlatego warto dbać o to, aby nie sprowadzić na siebie tego typu kłopotów.
3/ Konsekwencje opóźnień w spłacie lub braku spłaty pożyczki mogą być bardzo poważne. Wiążą się zarówno z dodatkowymi kosztami finansowymi (np. opłaty za opóźnienie opisane w umowie lub taryfie pożyczkodawcy, odsetki za zwłokę), jak i formalno-prawnymi (wpisanie do rejestru dłużników niespłacających swoich zobowiązań, negatywny wpis w BIK - Biurze Informacji Kredytowej), które w przyszłości mogą uniemożliwić korzystanie z różnego rodzaju usług finansowych.
4/ W większości firm pożyczkowych możliwe jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki, jednak zwykle wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów opisanych w taryfie opłat i prowizji pożyczkodawcy.
5/ Pożyczki pozabankowe są w Polsce udzielane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Do większości pożyczek mają także zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). Ustawa ta wymaga m.in. aby przed zawarciem umowy pożyczki klientowi przedstawiony został formularz informacyjny dotyczący podstawowych parametrów oferowanego kredytu.
6/ Zaciągając szybką pożyczkę przez internet klient może spotkać się z różnymi rodzajami kosztów, m.in. kosztami oprocentowania, opłatą przygotowawczą, opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, kosztami ubezpieczeń, opłatą rejestracyjną (zwykle 1 grosz lub 1 PLN - przelew weryfikujący tożsamość klienta), kosztami windykacji w przypadku opóźnień w spłacie (upomnienia, monity).
7/ Każdy pożyczkodawca jest zobowiązany w ofercie pożyczki przedstawić wartość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO zawiera w sobie wszystkie koszty pożyczki i dzięki temu stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytowych.

=> sprawdź porównanie najlepszych chwilówek online