Pożyczka gotówkowa online
NETGOTÓWKA - warunki otrzymania chwilówki i godziny pracy


NET GOTÓWKA to internetowa pożyczka z terminem spłaty do 6 tygodni.

Podstawowe parametry pożyczki:
Maksymalna kwota pierwszej pożyczki: 2.200 zł
Maksymalny okres pożyczki: 6 tygodni
RRSO reprezentatywnego przykładu pożyczki: 847,05%

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać chwilówkę
Wymagany wiek klienta: od 18 lat
Wymagane jest posiadanie konta bankowego, telefonu komórkowego i dowodu osobistego.
Pożyczkobiorca powinien odpowiednią zdolność kredytową (firma ocenia to indywidualnie).
Pożyczkodawca może sprawdzać dane klienta w BIK, KRD i podobnych bazach.

Najszybciej otrzymasz przelew pożyczki, jeśli masz konto w jednym z banków, w którym konto posiada pożyczkodawca. Są to banki:
Alior Bank, PKO BP, Pekao SA, mBank, Bank Millennium, ING Bank Śląski.
Jeśli masz konto w innym banku, przelew pożyczki dostaniesz z najbliższą sesją międzybankową Elixir.

Godziny pracy i wypłaty pożyczek na konta bankowe klientów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00

Net Gotówka to atrakcyjna chwilówka online, której okres spłaty może wynieść nawet 6 tygodni, co jest okresem dłuższym niż w przypadku większości firm oferujących krótkoterminowe pożyczki. Firma zapewnia szybki przelew pożyczki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pożyczkodawcy.


Złóż wniosek o chwilówkę online


Chcesz poznać więcej ofert firm pożyczkowych?
=> sprawdź porównanie najlepszych chwilówek online

Ważne informacje o chwilówkach
1/ Każda pożyczka, także ta zaciągana szybko i przez internet, jest prawnie wiążącym zobowiązaniem finansowym, które musi byc spłacone zgodznie z umową wraz z wszelkimi kosztami.
2/ Należy przestrzegać zasad odpowiedzialnego pożyczania, czyli pamiętać o tym, żeby brać tylko takie kwoty pożyczek, które mogą być przez nas spłącone w terminie. Nadmierne zadłużenie się może spowodować, że wpadniemy w spiralę długów i narastających odsetek i kosztów związanych z opóźnioną spłatą. Z takiej spirali trudno wyjść, dlatego warto dbać o to, aby nie sprowadzić na siebie tego typu kłopotów.
3/ Konsekwencje opóźnień w spłacie lub braku spłaty pożyczki mogą być bardzo poważne. Wiążą się zarówno z dodatkowymi kosztami finansowymi (np. opłaty za opóźnienie opisane w umowie lub taryfie pożyczkodawcy, odsetki za zwłokę), jak i formalno-prawnymi (wpisanie do rejestru dłużników niespłacających swoich zobowiązań, negatywny wpis w BIK - Biurze Informacji Kredytowej), które w przyszłości mogą uniemożliwić korzystanie z różnego rodzaju usług finansowych.
4/ W większości firm pożyczkowych możliwe jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki, jednak zwykle wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów opisanych w taryfie opłat i prowizji pożyczkodawcy.
5/ Pożyczki pozabankowe są w Polsce udzielane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Do większości pożyczek mają także zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). Ustawa ta wymaga m.in. aby przed zawarciem umowy pożyczki klientowi przedstawiony został formularz informacyjny dotyczący podstawowych parametrów oferowanego kredytu.
6/ Zaciągając szybką pożyczkę przez internet klient może spotkać się z różnymi rodzajami kosztów, m.in. kosztami oprocentowania, opłatą przygotowawczą, opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, kosztami ubezpieczeń, opłatą rejestracyjną (zwykle 1 grosz lub 1 PLN - przelew weryfikujący tożsamość klienta), kosztami windykacji w przypadku opóźnień w spłacie (upomnienia, monity).
7/ Każdy pożyczkodawca jest zobowiązany w ofercie pożyczki przedstawić wartość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO zawiera w sobie wszystkie koszty pożyczki i dzięki temu stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytowych.

=> sprawdź porównanie najlepszych chwilówek online