Pożyczka gotówkowa online
SZYBKA MONETA - warunki otrzymania chwilówki i godziny pracy


SZYBKA MONETA to internetowa szybka pożyczka dla każdego.

Podstawowe parametry pożyczki:
Maksymalna kwota pierwszej chwilówki: 3.000 zł
Maksymalny okres pożyczki: 45 dni
RRSO reprezentatywnego przykładu pożyczki: 640,61%

Warunki, które trzeba spełnić, aby dostać pożyczkę
Wymagany wiek klienta: od 20 do 75 lat
Konieczne jest posiadanie konta bankowego, telefonu komórkowego i dowodu osobistego.
Pożyczkobiorca powinien mieć możliwość terminowej spłaty kredytu (firma indywidualnie ocenia zdolność kredytową klienta).
Pożyczkodawca może sprawdzać dane klienta w BIK, KRD i podobnych bazach.

Godziny pracy i wypłaty pożyczek na konta bankowe klientów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 17:00

SZYBKA MONETA to szybka pożyczka online dostępna od poniedziałku do piątku. Chwilówka jest udzielana na okres 45 dni, dzięki czemu klient ma dłuższy czas na jej spłatę niż w większości innych firm pożyczkowych. Decyzja kredytowa jest podejmowana szybko (jeśli składasz wniosek w godzinach pracy firmy), dzięki czemu od razu wiesz, czy otrzymasz pożyczkę.


Złóż wniosek o chwilówkę online


Chcesz poznać więcej ofert firm pożyczkowych?
=> sprawdź porównanie najlepszych chwilówek online

Ważne informacje o chwilówkach
1/ Każda pożyczka, także ta zaciągana szybko i przez internet, jest prawnie wiążącym zobowiązaniem finansowym, które musi byc spłacone zgodznie z umową wraz z wszelkimi kosztami.
2/ Należy przestrzegać zasad odpowiedzialnego pożyczania, czyli pamiętać o tym, żeby brać tylko takie kwoty pożyczek, które mogą być przez nas spłącone w terminie. Nadmierne zadłużenie się może spowodować, że wpadniemy w spiralę długów i narastających odsetek i kosztów związanych z opóźnioną spłatą. Z takiej spirali trudno wyjść, dlatego warto dbać o to, aby nie sprowadzić na siebie tego typu kłopotów.
3/ Konsekwencje opóźnień w spłacie lub braku spłaty pożyczki mogą być bardzo poważne. Wiążą się zarówno z dodatkowymi kosztami finansowymi (np. opłaty za opóźnienie opisane w umowie lub taryfie pożyczkodawcy, odsetki za zwłokę), jak i formalno-prawnymi (wpisanie do rejestru dłużników niespłacających swoich zobowiązań, negatywny wpis w BIK - Biurze Informacji Kredytowej), które w przyszłości mogą uniemożliwić korzystanie z różnego rodzaju usług finansowych.
4/ W większości firm pożyczkowych możliwe jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki, jednak zwykle wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów opisanych w taryfie opłat i prowizji pożyczkodawcy.
5/ Pożyczki pozabankowe są w Polsce udzielane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Do większości pożyczek mają także zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). Ustawa ta wymaga m.in. aby przed zawarciem umowy pożyczki klientowi przedstawiony został formularz informacyjny dotyczący podstawowych parametrów oferowanego kredytu.
6/ Zaciągając szybką pożyczkę przez internet klient może spotkać się z różnymi rodzajami kosztów, m.in. kosztami oprocentowania, opłatą przygotowawczą, opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, kosztami ubezpieczeń, opłatą rejestracyjną (zwykle 1 grosz lub 1 PLN - przelew weryfikujący tożsamość klienta), kosztami windykacji w przypadku opóźnień w spłacie (upomnienia, monity).
7/ Każdy pożyczkodawca jest zobowiązany w ofercie pożyczki przedstawić wartość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO zawiera w sobie wszystkie koszty pożyczki i dzięki temu stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytowych.

=> sprawdź porównanie najlepszych chwilówek online