Pożyczka gotówkowa online
Darmowe pożyczki - gdzie dostanę chwilówkę RRSO 0% przez internet?

Poniżej widzisz zestawienie firm oferujących pierwszą chwilówkę za darmo. Oznacza to, że każdy nowy klient może w każdej z nich wziąć jedną (pierwszą) pożyczkę z RRSO 0%. Klikąjąc w logo dowolnej firmy w nowym oknie zobaczysz jej stronę internetową, na której możesz wnioskować o darmową chwilówkę.

Lendon - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Szybka Gotówka - pierwsza pożyczka RRSO 0%   VIA SMS - pierwsza chwilówka za darmo   Kuki.pl - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Net Credit - pierwsza pożyczka za darmo   Vivus - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Tani Kredyt - pierwszy kredyt online RRSO 0%   Extra Portfel - pierwsza chwilówka za darmo   Alfa Kredyt - pierwsza pożyczka online RRSO 0%   MILOAN - pierwsza chwilówka za darmo   Ale Gotówka - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Finbo - pierwsza pożyczka gratis   Mamonto - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Ekspres Kasa - pierwsza pożyczka RRSO 0%   Mini Pożyczka - pierwsza chwilówka za darmo   Lendon - pierwszy kredyt za darmo   Polożyczka - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Sloan - pierwsza chwilówka bez kosztów   Niewielka Pożyczka - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Fastero - pierwsza szybka pożyczka za darmo   Smart Pożyczka - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Wandoo - pierwsza chwilówka RRSO 0%   Filarum - pierwsza pożyczka za darmo   HALO Pożyczka - pierwsza chwilówka RRSO 0%  

Co to jest "pożyczka za darmo"?
Darmowa pożyczka oznacza, że klient po upływie okresu umowy pożyczkowej spłaca jedynie pożyczoną kwotę, bez dodatkowych kosztów (oprocentowania, prowizji itp.). Chwilówka za darmo charakteryzuje się tym, że jej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać darmową chwilówkę?
Większość firm oferuje taką pożyczkę nowym klientom, czyli osobom, które dotychczas nie brały pożyczki w danej firmie. Musisz więc być "nowym klientem" dla danego pożyczkodawcy, aby starać się o taki darmowy kredyt. Dodatkowo oczywiście trzeba spełnić warunki stawiane przez pożyczkodawcę, czyli należy posiadać konto w polskim banku, dowód osobisty, telefon komórkowy, być w wymaganym przez daną firmę przedziale wiekowym oraz posiadać zdolność kredytową (każda firma ocenia to indywidualnie według swoich zasad.

Czy jeśli spóźnię się ze spłatą, pożyczka nadal będzie darmowa?
Nie. Należy pamiętać, że oferta chwilówki RRSO 0% dotyczy sytuacji, w której klient wywiązuje się z umowy, czyli spłaca kwotę pożyczki przed upływem umówionego terminu. Każde spóźnienie zwykle skutkuje naliczeniem opłat za opóźnienie, karnych odsetek, a czasem także opłat związanych np. z wysyłaniem monitów lub prowadzeniem windykacji. Dlatego taka pożyczka jest darmowa tylko pod warunkiem spłacenia jej w terminie.

Pamiętaj: darmowa pożyczka to nie darowizna!
Darmowa chwilówka oznacza, że nie ponosisz dodatkowych kosztów, ale oczywiście cały czas jest to pożyczka, a więc zobowiązanie, które musi być spłacone w uzgodnionym przez strony terminie.

Dlaczego tak wiele firm pożyczkowych oferuje pierwszą pożyczkę za darmo?
Z pozoru może wydawać się to nieracjonalne, gdyż chwilówki RRSO 0% same w sobie nie są dla pożyczkodawcy źródłem zarobku. Wręcz przeciwnie - generują koszty (koszt pożyczanego kapitału, koszt pracowników obsługujących pożyczkę, koszt reklamy i marketingu itp.). Jednak na dłuższą metę firmy pożyczkowe uznają taką ofertę dla korzystną dla siebie, ponieważ tak atrakcyjna oferta przyciąga do nich nowych klientów, z których spora część po spłacie pożyczki decyduje się potem na zaciągnięcie kolejnych pożyczek - tym razem obarczonych już pewnymi kosztami. Statystycznie więc firmy pożyczkowe zarabiają na przeciętnym kliencie zdobytym dzięki promocji chwilówki RRSO 0%. Tym niemniej wzięcie darmowej pożyczki może oczywiście być jednorazowe i korzystając z takiej oferty w żaden sposób nie zobowiązujesz się do zaciągania kolejnych pożyczek u danego pożyczkobiorcy.


Ważne informacje o chwilówkach
1/ Każda pożyczka, także ta zaciągana szybko i przez internet, jest prawnie wiążącym zobowiązaniem finansowym, które musi byc spłacone zgodznie z umową wraz z wszelkimi kosztami.
2/ Należy przestrzegać zasad odpowiedzialnego pożyczania, czyli pamiętać o tym, żeby brać tylko takie kwoty pożyczek, które mogą być przez nas spłącone w terminie. Nadmierne zadłużenie się może spowodować, że wpadniemy w spiralę długów i narastających odsetek i kosztów związanych z opóźnioną spłatą. Z takiej spirali trudno wyjść, dlatego warto dbać o to, aby nie sprowadzić na siebie tego typu kłopotów.
3/ Konsekwencje opóźnień w spłacie lub braku spłaty pożyczki mogą być bardzo poważne. Wiążą się zarówno z dodatkowymi kosztami finansowymi (np. opłaty za opóźnienie opisane w umowie lub taryfie pożyczkodawcy, odsetki za zwłokę), jak i formalno-prawnymi (wpisanie do rejestru dłużników niespłacających swoich zobowiązań, negatywny wpis w BIK - Biurze Informacji Kredytowej), które w przyszłości mogą uniemożliwić korzystanie z różnego rodzaju usług finansowych.
4/ W większości firm pożyczkowych możliwe jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki, jednak zwykle wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów opisanych w taryfie opłat i prowizji pożyczkodawcy.
5/ Pożyczki pozabankowe są w Polsce udzielane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Do większości pożyczek mają także zastosowanie przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). Ustawa ta wymaga m.in. aby przed zawarciem umowy pożyczki klientowi przedstawiony został formularz informacyjny dotyczący podstawowych parametrów oferowanego kredytu.
6/ Zaciągając szybką pożyczkę przez internet klient może spotkać się z różnymi rodzajami kosztów, m.in. kosztami oprocentowania, opłatą przygotowawczą, opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, kosztami ubezpieczeń, opłatą rejestracyjną (zwykle 1 grosz lub 1 PLN - przelew weryfikujący tożsamość klienta), kosztami windykacji w przypadku opóźnień w spłacie (upomnienia, monity).
7/ Każdy pożyczkodawca jest zobowiązany w ofercie pożyczki przedstawić wartość RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO zawiera w sobie wszystkie koszty pożyczki i dzięki temu stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytowych.

=> sprawdź porównanie najlepszych chwilówek online